Autenticación de Administrador de makers.lugo

Importante: a partir de agora debe ter habilitadas as cookies do seu navegador; caso contrario, os seus cambios non terán efecto.

As sesións baseadas en cookies úsanse na interface administrativa do Mailman de xeito que non precisa identificarse continuamente con cada operación administrativa que realizar. A cookie expirará automaticamente cando saia do navegador ou se selecciona a opción Saída que está na sección titulada Outras actividades administrativas (que verá logo de entrar con éxito).


A rolda makers.lugo está administrada por andres.maneiro at gmail.com
Interface administrativa de makers.lugo (require a autorización)

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix